Asigurări ROTR

Asigurarea de Răspunderea Operatorului de Transport Rutier

Informații despre Asigurarea ROTR (Răspunderea Operatorului de Transport Rutier)

Ce este Asigurarea ROTR?
Asigurarea ROTR garantează capacitatea financiară si raspunderea operatorului de transport rutier.
Asigurarea ROTR este necesară operatorilor de transport rutier pt. obținerea licenței de transport. Conform legii, operatorul de transport trebuie să facă anual dovada că dispune de capacitate financiară în valoare de minim 9.000 Euro pt. primul autovehicul și de câte 5.000 Euro pt. fiecare din celelalte autovehicule, indiferent de numărul acestora. Capacitatea finaciară se certifică prin capitalul social propriu din acte, care poate fi completat cu garanții bancare sau cu o Asigurare ROTR.
Exceptie: pt. transportul mărfurilor cu vehicule între 2,5 și 3,5 tone, în conformitate cu prevederile legale actuale, capacitatea financiară trebuie să fie de minim 1.800 Euro pt. primul autovehicul și de câte 900 Euro pt. fiecare din celelalte autovehicule, cu condiția să fie toate în intervalul 2,5 – 3,5 tone.

Ce se asigură prin Asigurarea ROTR?
– Prejudicii materiale aduse unor terțe persoane ca urmare a neonorării unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declanșarea procedurilor judiciare de lichidare a societății Asiguratului;
– Cheltuieli suplimentare făcute cu acordul Asigurătorului pt. organizarea unor transporturi în vederea onorării comenzilor sau contractelor de transport încheiate;
– Cheltuieli cu apărarea împotriva unor pretenții nejustificate ale unor terțe persoane, făcute cu acordul Asigurătorului;
– Cheltuieli de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil;
– Cheltuieli cu expertize făcute cu acordul Asigurătului;

Cine are nevoie de o Asigurarea ROTR?
Operatorii de transport rutier cu autoutilitare cu masa maximă totală de minim 2,5 tone (conform noii legislații în domeniu), care nu dispun de capacitatea financiară minimă necesară (1800 Euro pt. pt autoutiltare intre 2,5 si 3,5 tone și 9000 Euro pt, autoutilitare peste 3,5 tone)

Cum pot obține o ofertă de Asigurare ROTR ?

Asigurări ROTR

Asigurarea de Răspunderea Operatorului de Transport Rutier

Informații despre Asigurarea ROTR (Răspunderea Operatorului de Transport Rutier)

Ce este Asigurarea ROTR?
Asigurarea ROTR garantează capacitatea financiară si raspunderea operatorului de transport rutier.
Asigurarea ROTR este necesară operatorilor de transport rutier pt. obținerea licenței de transport. Conform legii, operatorul de transport trebuie să facă anual dovada că dispune de capacitate financiară în valoare de minim 9.000 Euro pt. primul autovehicul și de câte 5.000 Euro pt. fiecare din celelalte autovehicule, indiferent de numărul acestora. Capacitatea finaciară se certifică prin capitalul social propriu din acte, care poate fi completat cu garanții bancare sau cu o Asigurare ROTR.
Exceptie: pt. transportul mărfurilor cu vehicule între 2,5 și 3,5 tone, în conformitate cu prevederile legale actuale, capacitatea financiară trebuie să fie de minim 1.800 Euro pt. primul autovehicul și de câte 900 Euro pt. fiecare din celelalte autovehicule, cu condiția să fie toate în intervalul 2,5 – 3,5 tone.

Ce se asigură prin Asigurarea ROTR?
– Prejudicii materiale aduse unor terțe persoane ca urmare a neonorării unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declanșarea procedurilor judiciare de lichidare a societății Asiguratului;
– Cheltuieli suplimentare făcute cu acordul Asigurătorului pt. organizarea unor transporturi în vederea onorării comenzilor sau contractelor de transport încheiate;
– Cheltuieli cu apărarea împotriva unor pretenții nejustificate ale unor terțe persoane, făcute cu acordul Asigurătorului;
– Cheltuieli de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil;
– Cheltuieli cu expertize făcute cu acordul Asigurătului;

Cine are nevoie de o Asigurarea ROTR?
Operatorii de transport rutier cu autoutilitare cu masa maximă totală de minim 2,5 tone (conform noii legislații în domeniu), care nu dispun de capacitatea financiară minimă necesară (1800 Euro pt. pt autoutiltare intre 2,5 si 3,5 tone și 9000 Euro pt, autoutilitare peste 3,5 tone)

Cum pot obține o ofertă de Asigurare ROTR?