Asigurări RCCE

Asigurarea de Raspundere Civila a Caselor de Expeditie pt. Transport Rutier
Informații despre Asigurarea RCCE (Raspundere Civila a Caselor de Expeditie pt. Transport Rutier)

Ce este Asigurarea RCCE?
Asigurarea RCCE acoperă răspunderea civilă legală a casei de expediții față de client/comitent pentru pierderea, avarierea sau distrugerea totală sau parţială a mărfii, precum şi pentru alte pierderi financiare legate de organizarea expediţiei, produse între momentul luării în primire a mărfii pentru expediţie şi momentul predării ei destinatarului, doar dacă avarierea, pierderea sau cheltuielile se datorează unor erori sau omisiuni comise fără intenţie în calitate de intermediar autorizat care organizează expediţii de mărfuri, în limitele autorizației sale.

Ce se asigură prin Asigurarea RCCE?
– Pierderea sau avarierea mărfurilor preluate de Asigurat în vederea organizării transportului;
– Cheltuieli justificate de remediere a pagubelor produse ca urmare a organizarii defectuoase a transportului (costuri de depozitare, cheltuieli de limitare a pagubelor, cheltuieli de redirecţionare a mărfurilor etc.) dar nu mai mult de 10% din limita de răspundere pe eveniment;
– Cheltuieli de judecată la care sunteți obligat în procesul civil;
– Pagubele ce decurg din întârzierea livrării sau livrarea greșită a bunurilor ce fac obiectul transportului intermediat de Asigurat, către un destinatar greșit sau la o locație greșită, produse din culpa exclusivă a Asiguratului, limitate până la cel mult costul transportului mărfii, dar nu mai mult decât limita de răspundere per eveniment menționată în cadrul Poliței de asigurare.

Pe ce perioadă se încheie Asigurarea RCCE?
Asigurarea poate fi încheiată pe 1 an.

Care este Suma Asigurată pentru o Asigurarea RCCE?
Suma asigurată reprezintă limita maximă a răspunderii stabilită prin contractul de asigurare, până la care răspunde asigurătorul pentru prejudiciile generate de producerea evenimentelor asigurate pe întreaga perioadă de valabilitate a poliţei de asigurare.

Cum pot obține o ofertă de Asigurare RCCE ?

Asigurări RCCE

Asigurarea de Raspundere Civila a Caselor de Expeditie pt. Transport Rutier
Informații despre Asigurarea RCCE (Raspundere Civila a Caselor de Expeditie pt. Transport Rutier)

Ce este Asigurarea RCCE?
Asigurarea RCCE acoperă răspunderea civilă legală a casei de expediții față de client/comitent pentru pierderea, avarierea sau distrugerea totală sau parţială a mărfii, precum şi pentru alte pierderi financiare legate de organizarea expediţiei, produse între momentul luării în primire a mărfii pentru expediţie şi momentul predării ei destinatarului, doar dacă avarierea, pierderea sau cheltuielile se datorează unor erori sau omisiuni comise fără intenţie în calitate de intermediar autorizat care organizează expediţii de mărfuri, în limitele autorizației sale.

Ce se asigură prin Asigurarea RCCE?
– Pierderea sau avarierea mărfurilor preluate de Asigurat în vederea organizării transportului;
– Cheltuieli justificate de remediere a pagubelor produse ca urmare a organizarii defectuoase a transportului (costuri de depozitare, cheltuieli de limitare a pagubelor, cheltuieli de redirecţionare a mărfurilor etc.) dar nu mai mult de 10% din limita de răspundere pe eveniment;
– Cheltuieli de judecată la care sunteți obligat în procesul civil;
– Pagubele ce decurg din întârzierea livrării sau livrarea greșită a bunurilor ce fac obiectul transportului intermediat de Asigurat, către un destinatar greșit sau la o locație greșită, produse din culpa exclusivă a Asiguratului, limitate până la cel mult costul transportului mărfii, dar nu mai mult decât limita de răspundere per eveniment menționată în cadrul Poliței de asigurare.

Pe ce perioadă se încheie Asigurarea RCCE?
Asigurarea poate fi încheiată pe 1 an.

Care este Suma Asigurată pentru o Asigurarea RCCE?
Suma asigurată reprezintă limita maximă a răspunderii stabilită prin contractul de asigurare, până la care răspunde asigurătorul pentru prejudiciile generate de producerea evenimentelor asigurate pe întreaga perioadă de valabilitate a poliţei de asigurare.

Cum pot obține o ofertă de Asigurare RCCE ?